Top Procent

Na czym polegają lokaty progresywne?

Na czym polegają lokaty progresywne?

Na czym polegają lokaty progresywne?
05 czerwca
14:33 2014

Lokaty progresywne różnią się swoją konstrukcją od standardowych lokat bankowych. Czym charakteryzują się i na czym polegają takie lokaty?

Lokata progresywna nie jest bardzo popularnym produktem na rynku bankowym, gdyż jest przede wszystkim rozwiązaniem dla klientów szukających długoterminowych produktów dających możliwość oszczędzania. Przy lokatach progresywnych istnieje możliwość dokonywania dopłat kolejnych transz kapitału do już zdeponowanego, początkowego depozytu. W ten sposób lokata progresywna wiąże się wówczas ze znacznie mniejszą ilością formalności w stosunku do standardowej lokaty bankowej. Przy lokacie progresywnej istnieje możliwość wypłacenie zgromadzonych za dany miesiąc odsetek oraz całości lub części kapitału bez utraty już zgromadzonych odsetek. W części banków nie ma okresu minimalnego, po którym możliwe jest wypłacenie posiadanego kapitału bez utraty odsetek, ale w niektórych bankach taki minimalny okres dla lokaty progresywnej jest ustalany, co warto sprawdzić, by nie narazić się na stratę zgromadzonych już odsetek. Kapitał można również pozostawić na kolejny okres na lokacie. Daje to możliwość dostępu do już zdeponowanych na lokacie środków finansowych, co zwiększa elastyczność w korzystaniu z posiadanego na lokatach kapitału.

Regularne oszczędzanie

Lokaty progresywne są doskonałym rozwiązaniem dla klientów planujących regularne oszczędzanie. W każdym kolejnym miesiącu można dokonać dopłaty do posiadanego już kapitału a dopłata pozwala na podwyższenie oprocentowania. Nie ma konieczności podpisywania kolejnych umów z bankiem na przedłużenie lokaty przy każdej wypłacie pieniędzy, co jest niezbędne w przypadku lokat terminowych. Przy lokatach progresywnych w kolejnych miesiącach oprocentowanie na lokacie rośnie, co skłania do zwiększania posiadanego kapitału, od którego będzie liczone oprocentowanie. Regularne oszczędzanie jest korzystniejsze z wykorzystaniem tych produktów, które zapewniają większą płynność środków finansowych.

Opłacalność lokat progresywnych

Przy wyborze lokat progresywnych warto jest porównywać uśrednione oprocentowanie za cały okres trwania lokaty. Nie zawsze lokaty progresywne są atrakcyjne, gdyż uśrednienie oprocentowania często wskazuje, że jest ono niższe w stosunku do lokat terminowych zakładanych na ten sam okres czasu. Dodatkowo w większości banków istnieje wymóg posiadania rachunku bankowego, w którym lokata procesywna ma być założona. Założenie konta bankowego to dodatkowy koszt. Jeśli korzystne oprocentowanie lokaty progresywnej oferowane jest przez bank, w którym nie posiada się rachunku, może okazać się, że zakładanie w takim banku lokaty progresywnej nie będzie korzystne jeśli taki rachunek bankowy będzie płatny.

Podobne artykuły