Top Procent

Na czym polega hipoteka odwrócona?

Na czym polega hipoteka odwrócona?

Na czym polega hipoteka odwrócona?
25 lutego
11:35 2017

Hipoteka odwrócona to interesujące rozwiązanie, które umożliwia pozyskanie dodatkowych źródeł dochodu, gdy tylko posiadamy na własność nieruchomość. Tego rodzaju „odwrócony kredyt” jest szczególnie rentowny dla starszych osób, którym daleko trudniej powiększyć swój budżet ze względu na brak możliwości zarobkowania.

Hipoteka odwrócona to rodzaj kredytu, o którym słyszy się coraz częściej. Jest to związane z pracami polskiego parlamentu nad ustawą dokładnie określającą działanie hipoteki odwróconej. Ustawa ma opisywać działanie tego rozwiązania finansowego i sprawić, aby nie prowadziło ono do nadużyć.

Sama hipoteka odwrócona to interesująca usługa skierowana przede wszystkim do osób w podeszłym wieku. Polega ona na tym, że emeryt podpisuje umowę z bankiem, na mocy której w zamian za przekazanie po swojej śmierci praw do posiadanej nieruchomości będzie otrzymywał z banku określone świadczenie finansowe. Świadczenie to może mieć postać jednorazowej wypłaty środków na konto klienta lub comiesięcznej wypłaty transz.

W hipotece odwróconej wartość nieruchomości jest ustalana przez rzeczoznawcę. Na podstawie jego wyceny bank określa wysokość świadczenia, które jest w stanie przekazać właścicielowi nieruchomości. Jeśli on zgodzi się na taką kwotę, to można podpisać umowę i rozpocząć wypłatę świadczenia. Trzeba jasno stwierdzić, że hipoteka odwrócona nie będzie oznaczać wypłaty świadczenia aż do śmierci emeryta. Może zdarzyć się przecież tak, że cała kwota wpisana w umowie zostanie wypłacona przed końcem jego życia. Prace nad ustawą regulującą hipotekę odwróconą idą w kierunku dania spadkobiercom osoby starszej możliwości wykupienia nieruchomości. Może to według projektu nastąpić w okresie 12 miesięcy od jego śmierci. Umowę o hipotekę odwróconą może podpisać tylko pełnoprawny właściciel nieruchomości. Nie może tego zrobić np. osoba, która ją tylko wynajmuje lub jest jej współwłaścicielem.

Jak widać hipoteka odwrócona jest całkiem interesującą propozycją, której głównym celem jest wyjściem naprzeciw potrzebom osób starszych. Często zdarza się przecież, że starsze osoby nie mogą sobie poradzić mając do dyspozycji tylko swoją emeryturę. Dodatkowe świadczenie wpływa pozytywnie na jakość ich życia dając im do ręki więcej funduszy. Takie rozwiązanie jest szczególnie praktyczne dla osób, które są samotne i nie muszą się troszczyć o nikogo wokół. Dzięki pieniądzom z hipoteki odwróconej mogą poprawić sobie stopę życia w ostatnich latach swojej egzystencji. Wydaje się, że z tej perspektywy hipoteka odwrócona może być bardzo pomocną usługą finansową.

Przy współpracy z:
Doradca Kredytowy AF Finance

Podobne artykuły