Top Procent

Fundusze stabilnego wzrostu, stabilne inwestycje to pewny zysk

Styczeń 27
07:22 2014

Deponowanie oszczędności na stabilnych instrumentach finansowych chociażby w fundusze stabilnego wzrostu o zagwarantowanym lecz niskim zysku powoli odchodzi do lamusa.

Brak relatywnych wzrostów siły nabywczej powierzanych oszczędności obliguje do przeprowadzenia bardziej ryzykownych kroków inwestycyjnych. Na niekorzyść lokat również wpłynęły nowe przepisy prawne, które całkowicie zablokowały lokaty anty belkowe, które były najbardziej atrakcyjnym rozwiązaniem. Dobrym rozwiązaniem jest oczywiście zainteresowanie się tym co oferują najbardziej atrakcyjne fundusze inwestycyjne.

Jest to rozwiązanie, które jest w stanie zagwarantować również stabilny zysk. Niestety przeprowadzanie inwestycji w tym sektorze muszą być rozplanowane na co najmniej kilka bądź kilkanaście lat. Ma to związek z odpowiednimi trendami na rynku finansowym, które są w stanie wygenerować zysk dopiero po takim terminie. Jak wiemy fundusze inwestycyjne przeprowadzają odpowiednie inwestycje w różne sektory gospodarcze. Najbardziej rentowne w ostatnim dziesięcioleciu okazały się oczywiście te, które inwestowały w gospodarkę wydobywczą oraz kamienie szlachetne. I dla przykładu wysokich zysków można podać fundusz HSBC, który od 2002 roku osiągną stopę zwrotu na poziomie 300%. Wyliczając średnioroczne obroty osiągamy zysk na poziomie nawet 25%, co jest naprawdę ciekawym rozwiązaniem.

Jeżeli fundusze powodują zbyt duże nerwy osoby to zastanówmy się nad bardziej bezpiecznymi rozwiązaniami. W takiej sytuacji do dyspozycji posiadamy oczywiście możliwość zakupu papierów dłużnych skorzystanie z  funduszy stabilnego wzrostu.

fundusze-inwestycyjne-ranking-lipiec-2013Źródło: 28 lipca 2013 r. www.comperia.pl/fundusze_inwestycyjne/fundusze-stabilne

Najbardziej rentowne z nich są bez wątpienia obligacje skarbowe. Ich oprocentowanie w skali roku są nawet na poziomie 14,00%. Jak widać prawie każdy inny instrument finansowy niż stabilne depozyty bankowe są bardziej atrakcyjne. Jeżeli sytuacja będzie dalej utrzymywała się na tym samym poziomie ilość deponowanych oszczędności systematycznie zacznie maleć a banki stracą swoją wypłacalność.

Podobne artykuły