Top Procent

Dlaczego lokaty zlotowe są tak nisko oprocentowane?

Maj 16
14:53 2014

Złożenie pieniędzy na lokacie to w teorii świetny sposób na inwestycję. W chwili sprawdzenia jej oprocentowania złotówkowego okazuje się jednak, że perspektywy zarobku nie są tak duże.

Klienci, którzy chcieliby ulokować swoje oszczędności na wysoki procent, mają coraz obecnie duży problem. Lokaty złotówkowe nie oferują im satysfakcjonujących zwrotów. Warto sobie zadać pytanie, co jest przyczyną tej rzeczywiście negatywnej sytuacji.

Jeśli oprocentowanie lokaty wynosi 5 proc., to każdy zauważy, że nie ważne, jaką kwotę na niej umieścimy – i tak się to opłaci. Co jeśli jednak oprocentowanie waha się wokół 3 proc.? Zyski z takiej lokaty są o wiele mniejsze i można się poważnie zastanawiać, czy nie lepiej po prostu trzymać nasze pieniądze na koncie osobistym. Wiele osób w takiej sytuacji zastanawia się nad innym sposobem inwestowania np. akcje.

Fakt, że w tej chwili lokaty złotówkowe są tak nisko oprocentowane, wynika z szeregu wskaźników makroekonomicznych. To one sprawiają, że czasy, kiedy ludzie dorabiali się, składając pieniądze w banku, się już skończyły. Bank, konstruując lokaty, stosuje dwa typy oprocentowania. Jedno jest stałe, a drugie jest zmienne. Co istotne, decyzja w kwestii wysokości oprocentowania nie jest niezależną decyzją banku. Każda z instytucji bankowych określa oprocentowanie lokat w oparciu o stopy procentowe ogłaszane przez Radę Polityki Pieniężnej. Skąd RPP wie, na jakim poziomie ustalić stopy procentowe lokat? Decyzja ta bierze się z analizy sytuacji makroekonomicznej krajowej gospodarki. Jeżeli PKB rośnie, a bezrobocie maleje, to Rada Polityki Pieniężnej będzie bardziej skora do podniesienia stóp procentowych. Niskie stopy procentowe wiążą się najczęściej z gorszą sytuacją gospodarczą.

Trzeba pamiętać, że na wysokość oprocentowania lokaty nie wpływa tylko i wyłącznie RPP i stopa procentowa dla Narodowego Banku Polskiego. Banki mogą ustalać oprocentowanie swoich produktów również na podstawie innych wskaźników. Można na przykład spotkać lokaty ze zmiennym oprocentowaniem, które jest uzależnione od inflacji, czy stopy rynkowej WIBID/WIBOR.

    Krótko mówiąc, lokaty w złotówkach są nisko oprocentowane ze względu na czynniki makroekonomiczne. Jako klienci możemy tylko w niewielkim stopniu zwiększać stopę zysku, szukając najatrakcyjniejszych ofert na rynku.

    Podobne artykuły