Top Procent

T-Mobile Usługi Bankowe Konto Oszczędnościowe

T-Mobile Usługi Bankowe

Konto Oszczędnościowe

Odsetki po podatku: 1.42 PLN / miesięcznie

Koszt miesięczny: 0.00 PLN

Oprocentowanie: 1.05 % / w skali roku

Szczegóły oferty
Nazwa produktu Konto Oszczędnościowe
Waluta PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 1.42 PLN
Oprocentowanie 1.05 %Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym. Miesięczna kapitalizacja odsetek.


Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego w PLN ustalane jest co miesiąc w oparciu o stawkę WIBID1M z 10-ego dnia kalendarzowego danego miesiąca pomniejszoną 0,4 p.p. W przypadku, gdy 10-ty dzień danego miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, Bank przyjmuje stawkę WIBID1M z poprzedniego dnia roboczego. Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 11-ego dnia kalendarzowego danego miesiąca.
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLNBank nie pobiera opłat z tytułu otwarcia rachunku.
Wymagane otwarcie rachunku ROR NIE Brak wymogu posiadania/owarcia konta osobistego w przypadku chęci skorzystania z oferty standardowej konta oszczędnościowego
Opłata za prowadzenie 0.00 PLNBank nie pobiera opłat z tytułu prowadzenia rachunku.
Autoryzacja transakcji internetowych SMS, aplikacja mobile token
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLNUsługa jest bezpłatna.
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 5.00 PLNPierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.

Za każdy kolejny przelew pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych 1
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 5.00 PLNPierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.

Za każdy kolejny przelew pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 1
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 5.00 PLNPierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.

Za każdy kolejny przelew pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 1
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 5.00 PLNPierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.

Za każdy kolejny przelew pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych 1
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 5.00 PLNPierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.

Za każdy kolejny przelew pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 1
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 5.00 PLNPierwszy przelew w miesiącu (bez względu na kanał dostępu) bezpłatny.

Za każdy kolejny przelew pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 1
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 10.00 PLNOpłata za wydruk wyciągu wynosi 10 zł.
Oferta promocyjna NIE
Dodatkowe informacje
Karta debetowa, możliwość realizacji przelewów natychmiastowych, usługa automatycznego oszczędzania