Top Procent

Recenzja kredytu hipotecznego w Plus Bank

Sierpień 31
11:38 2015

Plus Bank oferuje swoim klientom pełne spektrum usług bankowych. Jest instytucją uniwersalną, z ofertą bankowości tradycyjnej, a także z mobilnym aspektem bankowości osobistej. Dziś sprawdzamy, jakie warunki zaoferuje Plus Bank w ramach hipotecznego kredytu konsolidacyjnego.

Plus Bank wcześniej funkcjonował jako Invest Bank, jest to jeden z pierwszych, prywatnych banków, który swoją działalność prowadzi już od 1991 roku. Pod marką Plus Bank działa od grudnia 2013 roku. Strategicznymi partnerami Banku są Polkomtel Sp z o.o. i Cyfrowym Polsat.

Konsolidowanie kredytów

Plus Bank posiada w swojej ofercie kredyt hipoteczny konsolidacyjny. Jest to propozycja idealna dla osób posiadających inne pożyczki. Kredyt ten pozwala połączyć wszystkie zobowiązania w jedno i dzięki temu wpływa na obniżenie raty miesięcznej. Wśród korzyści kredytu znajdziemy doskonałe warunki i przystępne marże. Okres spłaty kredytu może wynosić nawet 25 lat.

Kredyt hipoteczny konsolidacyjny jest udzielany w złotówkach. Plus Bank przy tym zobowiązaniu oferuje mniej formalności, np. przy składaniu wniosku kredytobiorca nie musi dostarczać odpisu z księgi wieczystej, w przypadku gdy księga jest prowadzona elektronicznie.

Dochody kredytobiorcy

Plus Bank przy kredycie hipotecznym konsolidacyjnym akceptuje dochody m.in. z:

 • umowy na czas określony i nieokreślony,
 • renty i emerytur,
 • wynajmu nieruchomości,
 • prowadzenia działalności gospodarczej.

Oprocentowanie tego kredytu jest zmienne i ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 6M oraz marżę banku.

Zabezpieczenie kredytu

Jako docelowe zabezpieczenie kredytu akceptowane przez Plus Bank może służyć hipoteka:

 • na nieruchomości kredytobiorcy lub
 • na nieruchomości osoby trzeciej,
 • a także cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Zabezpieczenie przejściowe

Natomiast jako zabezpieczenie przejściowe do czasu ustanowienia hipoteki może służyć ubezpieczenie podwyższonego ryzyka w okresie do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz banku w towarzystwie ubezpieczeniowym, z którym Plus Bank ma podpisaną umowę o współpracy, lub poręczenie minimum 2 osób.

Inne opłaty

Oplata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, która po pozytywnej weryfikacji wniosku zaliczana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu, wynosi 200 złotych.

 • prowizja za udzielenie kredytu wynosi 3,5% kwoty zobowiązania,
 • opłata za przegląd księgi wieczystej wynosi 80 złotych,
 • opłata za inspekcję nieruchomości wynosi 200 złotych,
 • prowizja za uruchomienie kredytu przed ustanowieniem docelowego zabezpieczenia w postaci hipoteki wynosi 0,3% od kwoty kredytu.

Podobne artykuły