Top Procent

Od czego zależy numer konta w banku?

Czerwiec 03
14:50 2014

Numer w banku to zestawienie nieprzypadkowych cyfr oraz liter. Od czego zależy?

Klientowi, który otwiera rachunek bankowy, tworzy się specjalny numer konta. W Polsce każdy numer rachunku musi być zgodny z międzynarodowym standardem IBAN, który obowiązuje u nas od 1 lipca 2004 roku. Na terytorium Polski operacje bankowe realizowane są w formacie NRB, dotyczącym numerowania rachunków bankowych w ramach krajowego systemu płatniczego. System ten ma na celu ujednolicenie numeracji rachunków bankowych, ułatwienie kontroli poprawności numeru konta oraz dostosowanie numeracji polskich rachunków bankowych do międzynarodowych standardów.

Numer IBAN

    W przypadku polskiego numeru bankowego w systemie numeracji IBAN na początku rachunku zawsze pojawia się sygnatura Polski w postaci dwóch znaków literowych PL, analogiczna do dwuliterowego systemu kodów ISO 3166-1. W numeracji międzynarodowej dopiero po dwuliterowym kodzie PL następuje 26-cyfrowy właściwy numer rachunku bankowego, tworzony zgodnie z systemem numeracji NRB. Każdy numer bankowy składa się z dwóch cyfr kontrolnych oraz 24 znaków BBAN. Pierwsze dwie cyfry kontrolne w numerze rachunku bankowego powstają w wyniku odpowiednich działań matematycznych, wykonywanych na pozostałych 24 cyfrach numeru rachunku bankowego.

    Cyfry w numerze rachunku bankowym

    Każdy numer rachunku bankowego jest tak skonstruowany, by systemy bankowe były w stanie automatycznie rozpoznać nie tylko klienta, do którego należy konto, ale również instytucję, w jakiej prowadzony jest rachunek. Kontrolne cyfry kodu mają za zadanie potwierdzić prawidłowość sekwencji. Po cyfrach kontrolnych zawsze następuje osiem cyfr, stanowiących numery rozliczeniowe jednostki banku, w której prowadzony jest rachunek. Dopiero ostatnich 16 cyfr jednoznacznie określa numer konta danego klienta. W odróżnieniu od numerów telefonicznych, w przypadku numerów rachunków bankowych nie ma możliwości, by numer zamkniętego konta został przypisany innej osobie. Każdy numer rachunku bankowego jest unikalny i przydzielany tylko jednorazowo. Przy rachunkach bankowych oprócz systemu IBAN, który jest odpowiednikiem systemu NRB, w skali międzynarodowej funkcjonuje również zestaw kodów SWIFT. Z tego systemu znaków trzeba skorzystać w momencie, gdy realizowane są przelewy dokonywane za granicą. Do takich przelewów zalicza się przelew z Polski na konto zagraniczne oraz z konta zagranicznego na konto prowadzone w polskim banku.

    Podobne artykuły