Top Procent

Nadwyżki finansowe warto inwestować

Lipiec 14
17:33 2013

W momencie gdy posiadamy odpowiednio wysoką kwotę, odłożoną z naszych comiesięcznych dochodów czy też z tytułu otrzymanego spadku bądź nagrody najgorszym rozwiązaniem byłoby trzymanie takich środków na nieoprocentowanym rachunku bankowym czy też w przysłowiowej skarpecie.

Warto więc zastanowić się, w jaki sposób zgodnie z przysłowiem pieniądz może robić pieniądz. Jedną z najbardziej ryzykownych, lecz najbardziej również rentownych inwestycji mogą okazać się fundusze akcji.

    Na czym polega tego typu działalność? Zgodnie z założeniem oraz książkową definicją fundusze parasolowe  akcji mają za zadanie uzyskanie w odpowiednio długim, określonym terminie skrajnie wysokich dochodów z otrzymanych przez poszczególnych właścicieli jednostek uczestnictwa środków. Zasada działania jest z góry określona. Fundusze akcji większość posiadanych aktywów mają za zadanie inwestowanie w poszczególne spółki, a dokładniej celem nabycia ich akcji. Wszystkie spółki muszą znajdować się na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, czyli WGPW.

    Przeprowadzanie inwestycji przez fundusze akcji z założenia jest ograniczane ryzyko strat poprzez odpowiedni dobór spółek. Jednak takie zabezpieczenie nie ma żadnej gwarancji, ponieważ dynamika ruchu ekonomicznego jak również samych sytuacji gospodarczych na terenie naszego kraju jest bardzo nieustabilizowana. Fundusze akcji są w stanie przynieść nam wysokie zyski w dość krótkim terminie, jednak samo ryzyko skutecznie potrafi zabrać nam wszystkie, posiadane inwestycje oraz oszczędności.

    Zanim więc zdecydujemy się zainwestować nasze środki powinniśmy zastanowić się nad kontaktem z odpowiednim brokerem inwestycyjnym czy też doradcą finansowym, ponieważ w większości przypadków jest mowa o całym, posiadanym kapitale, a nie zawsze warto inwestować wszystko co posiadamy. Najważniejsza jest odpowiednia dywersyfikacja portfela.

    Podobne artykuły